Search

Kuku Kuku song lyrics in Telugu

కుకూ కుకూ తథా తథా కల వెట్టికుకూ కుకూ పొందుల యారు మీన్ కోత్తికుకూ కుకూ తన్నియిల్ ఒడుమ్ తవలైక్కికుకూ కుకూ కంబలి పూచి తంగచి అల్లిమలర్ కోడి అంగధమేఓతర ఓతర సంధానమేముల్లై మలర్ కోడి ముత్తారమేఎంగూరు ఎంగూరు కుత్తలమే సురుక్కు పయ్యమ్మ వెత్తల మట్టయ్యమ్మసోమంద కాయమ్మ మఠం కొట్టుయమ్మతైయమ్మ తైయమ్మ ఎన్నా పన్నా మాయమ్మవల్లియమ్మ పేరండి సంగధియ కెల్లెండికన్నడియ కనమ్ది ఇంధర్రా పేరండి అన్నక్కిలి అన్నక్కిలి ఆది అలమరక్కెల వన్నక్కిలినల్లపాడి వజచొల్లి ఇంత మన్న కొడుతానే […]

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

error: Content is protected !!