All the lyrics and content that we publish here are owned by the respective owners. The information you see here is only for educational usage only. For any complaints or removal please writ us at anteenti.com@gmail.com

Sabarigireesa Saranam Ayyappa Telugu Song Lyrics – Dappu Srinu Ayyappa Songs

శబరిగిరీశ శరణం అయ్యప్ప
నీ మండల దీక్షను పూనితమయ్య
శరణు ఘోషను జపించుకుంటూ
శబరి కొండకు వచినము స్వామి
శబరిగిరీశ శరణం అయ్యప్ప
నీ మండల దీక్షను పూనితమయ్య
శరణు ఘోషణుడు జపించుకుంటూ
శబరి కొండకు వచినము స్వామి


చల్లని నీతితో స్నానం చేసి
చందన కుంకుమ నొసట ధరించి
చందన కుంకుమ నొసట ధరించి
స్వామి శరణం అయ్యప్ప అంటూ
భక్తితో పూజలు చేసితిమయ్యా
భక్తితో పూజలు చేసితిమయ్యా
మధగజ వాహన మహిమా స్వరూపా
మధగజ వాహన మహిమా స్వరూపా
మణికంఠ దేవర మమ్మెలుకోవా
మణిమయమపుట కిరీటదారీ
శబరిగిరీశ శరణం అయ్యప్ప
నీ మండల దీక్షను పూనితమయ్య
శరణు ఘోషణుడు జపించుకుంటూ
శబరి కొండకు వచినము స్వామి


కామక్రోడ మధ మాత్సల్యాలను
దీక్ష తోటి తుంచేసిన వాద
దీక్ష తోటి తుంచేసిన వాడ
మనసులోని ఉలి భావాలన్నీ
జయించు మార్గము చూపిన గురువు
జయించు మార్గము చూపిన గురువు
పంబవాస పంచ గిరీశ
పంబవాస పంచ గిరీశ
తెల్లని వస్త్రము ధరించి మేము
తెల్లని హృదయము పొడినాము స్వామి
శబరిగిరీశ శరణం అయ్యప్ప
నీ మండల దీక్షను పూనితమయ్య
శరణు ఘోషణుడు జపించుకుంటూ
శబరి కొండకు వచినము స్వామి


ఆరతి మందిరం కట్టితిమయ్య
ఆర్తితో భజనలు చేసితిమయ్య
ఆర్తితో భజనలు చేసితిమయ్యా
పాలు పండ్లు పంచామృతాలతో
అభిషేకాలను చేష్ఠిమయ్య
అభిషేకాలను చేష్ఠిమయ్య
కరిమలవాస కరుణా స్వరూపా
కరిమలవాస కరుణా స్వరూపా
కర్పూర హారతి గైకొని మమ్ము
కనికరించి కాపాడుమయ్య స్వామి
శబరిగిరీశ శరణం అయ్యప్ప
నీ మండల దీక్షను పూనితమయ్య
శరణు ఘోషణుడు జపించుకుంటూ
శబరి కొండకు వచినము స్వామి


కటినమైన నీ మండల వ్రతమును
భక్తి శ్రద్ధలతో చేసితిమయ్య
భక్తి శ్రద్ధలతో చేసితిమయ్య
ఇరుముడి మూట సిరమున దాల్చి
అడవి దారిలో వచ్చితిమయ్య
అడవి దారిలో వచ్చితిమయ్య
శరణం శరణం అయ్యప్ప అంటూ
శరణం శరణం అయ్యప్ప అంటూ
పదునెట్టబడి నడిరోదించి
పావన సన్నిధి చేరినము స్వామి
శబరిగిరీశ శరణం అయ్యప్ప
నీ మండల దీక్షను పూనితమయ్య
శరణు ఘోషణుడు జపించుకుంటూ
శబరి కొండకు వచినము స్వామి
శబరిమలై ఆనందవనే…
శరణమయ్యప్ప

FAQ

Who is the singer of the song ?

The song was sung by

Who wrote the lyrics for the song ?

wrote the lyrics for the song

Who is the music director for ?

composed and did the music direction for song.

Thank you for visiting Anteenti.com . I'm a huge fan of Telugu Language songs and lyrics. In this website I'm publishing the Telugu and other language lyrics that I like the most and latest songs lyrics as well. Please share my website to your friends and Telugu language lovers.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment