Search

Vareva Emi Face song lyrics

Vareva Emi Face song lyrics in Telugu వారేవా ఏమి ఫేసుఅచ్చు హీరోల ఉంది బాసూవచ్చింది సినిమా చాన్సుఇంకా వేసేయి మరో డోసు వారేవా ఏమి ఫేసుఅచ్చు హీరోల ఉంది బాసువచ్చింది సినిమా చాన్సుఇంకా వేసేయి మరో డోసు పిచ్చెక్కి ఆడియన్స్ రెచ్చి పోయేలా చెయ్యి డాన్సుచెప్పింది చెయ్యరా నీవెరా ముందు డేస్ వారేవా ఏమి ఫేసుఅచ్చు హీరోల ఉంది బాసు అమితాబ్ బచ్చన్ కన్నా ఎం తక్కువ నువ్వైనాహాలీవుడ్ లో అయినా ఎవరెక్కువ నీకన్నాఫైటు […]

Chakravarthiki songs lyrics

Chakravarthiki songs lyrics in Telugu చక్రవర్తికి వీధి బిచ్చగత్తెకిబంధువవుతానని అంది మనీ మనీఅమ్మ చుట్టము కాదు అయ్యా చుట్టము కాదుఐన అన్ని అంది మనీ మనీపచ్చ నోటుతో లైఫ్ లక్ష లింకులు పెట్టుకుంటుందనిఅంది మనీ మనీపుట్టడానికి పాడే కట్టడానికి మధ్య అంతాతానే అంది మనీ మనీ కాలం ఖరీదు చేద్దాం పదండి అంది మనీ మనీతైలం తమాషా చూద్దాం పదండి అంది మనీ మనీడబ్బుని లబ్ డబ్బని గుండెల్లో పెట్టుకోరాదీక్షగా ధనలష్మిని లావ్ఆడి కట్టుకోరా చక్రవర్తికి […]

Raalipoye Puvva song lyrics

Raalipoye Puvva song lyrics in Telugu రాలిపోయే పువ్వా నీకు రాగాలెందుకేతోటమాలి నీ తోడు లేడు లేవాలిపోయే పోద్దా నీకు వర్ణాలెందుకేలోకమెన్నడో చీకటాయెలే నీకిది తెల్లవారని రెయమ్మకలికి మా చిలక పాడకు నిన్నటి నీ రాగం రాలిపోయే పువ్వా నీకు రాగాలెందుకేతోటమాలి నీ తోడు లేడు లేవాలిపోయే పోద్దా నీకు వర్ణాలెందుకేలోకమెన్నడో చీకటాయెలే చెదిరింది నీ గూడు గాలిగాచిలక గోరింకమ్మ గాధగాచిన్నారి రూపాలు కన్నీటి దీపాలు కాగా తనవాడు తారల్లో చేరగామనసు మాంగల్యాలు జారగసింధుర వర్ణాలు […]

Venuvai Vachanu song lyrics

Venuvai Vachanu song lyrics in Telugu వేణువై వచ్చాను భువనానికిగాలినై పోతాను గగనానికివేణువై వచ్చాను భువనానికిగాలినై పోతాను గగనానికి మమతాలన్నీ మౌన గానంవాంఛలన్నీ వాయులీనం వేణువై వచ్చాను భువనానికిగాలినై పోతాను గగనానికి మాతృదేవోభవ మాతృదేవోభవపితృదేవోభవ పితృదేవోభవఆచార్యదేవోభవ ఆచార్యదేవోభవ ఏడు కొండలకైనా బండ తానొక్కటేఏడు జన్మల తీపి ఈ బంధమేఏడు కొండలకైనా బండ తానొక్కటేఏడు జన్మల తీపి ఈ బంధమే నీ కంటిలో నలత లో వెలుగుని కానకనేను మేననుకుంటే యదా చీకటే హరీ హరి హరి […]

Boyavani Vetuku Gayapadina Koyila Song Lyrics

Boyavani Vetuku Gayapadina Koyila Song lyrics in Telugu బోయవాని వేటుకు గాయపడిన కోయిలబోయవాని వేటుకు గాయపడిన కోయిలగుండెకోత కోసిన చేసినావు ఊయల బోయవాని వేటుకు గాయపడిన కోయిల తోడులేని నీడలేని గుడులోకి వచ్చిందిఆడతోడు ఉంటానని మూడు ముళ్ళు వేయమందిరాయికన్నా రాయిచేత రాగాలు పలికించిరాక్షసుణ్ని మనిషి చేసి తన దైవం అన్నది ఏనాటిదో ఈఈ బంధం బోయవాని వేటుకు గాయపడిన కోయిల చేరువైన చెలిమికి చుక్క బొట్టు పెట్టనికరుణ చిందు కనులకు కాటుకైనా దిద్దనిమెట్టినింటి లక్ష్మికి […]

Srirastu shubhamastu song lyrics

Srirastu shubhamastu song lyrics in Telugu శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తుశ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీకారమ్ చుట్టుకుంది పెళ్లి పుస్తకంఇక ఆకారం దాల్చుతుంది కొత్త జీవితంశ్రీకారమ్ చుట్టుకుంది పెళ్లి పుస్తకంఇక ఆకారం దాల్చుతుంది కొత్త జీవితం శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు తల మీద చెయ్యి వేసి ఒట్టు పెట్టినాతాళి బొట్టు మెడను కట్టి బొట్టు పెట్టినాతల మీద చెయ్యి వేసి ఒట్టు పెట్టినాతాళి బొట్టు మెడను కట్టి బొట్టు పెట్టినా సన్నికల్లు తొక్కినా […]

Vaaney Vaaney Song lyrics in Telugu

vaaney vaaney tamil song lyrics in telugu

మాఙ్కల్యమ్ తంథునానే మమ జీవన హేతున కంతే బధ్నామి సుభగే త్వం జీవ సరధాదత్ సధమ్ జుమ్ జుమ్ జుమ్ తర రర తర రర రారా జుమ్ జుమ్ జుమ్ జుమ్ జుమ్ జుమ్ తారా రారా రా రా జుమ్ జుమ్ జుమ్ వానే.. వానే వానే వానే నాన్ ఉన్.. మేగం తానే ధుమ్ ధుమ్ ధుమ్ ధుమ్ ధుమ్ ధుమ్ జుమ్ జుమ్ జుమ్ ధుమ్ ధుమ్ ధుమ్ ధుమ్ ధుమ్ […]

Krishna Tulasi serial title song lyrics in Telugu

కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ హే కృష్ణ కృష్ణ ముద్దుల కృష్ణ అష్టమి రోజున పుట్టిన కృష్ణవంశీ కృష్ణ మోహన కృష్ణ బాలకృష్ణుడుహే గోపి కృష్ణ మువ్వల కృష్ణ కొంటెపానుల అల్లారి కృష్ణయసో కృష్ణ సత్య కృష్ణ రాధా కృష్ణుడా దేవకి నందనా కోస్తుభధర భూషణ వాసుదేవ సనాతన భక్తవస్త్సలనీలిమేఘా శ్యామ హరే పార్థసారథి హే కృష్ణ కృష్ణ ముద్దుల కృష్ణ అష్టమి రోజున పుట్టిన కృష్ణవంశీ కృష్ణ మోహన కృష్ణ బాలకృష్ణుడుహే […]

kondamalli kondamalli song lyrics in telugu

అతను:  కొండమల్లి కొండమల్లి కులుకు ఎందుకేఆమె: కుర్రగాడు కన్నూగోట్టి పిలిచినాందుకేఅతను: చిరు నవవుల దోరసానిచిరు గజుల సడియేమిఆమె: యెదలోయల కదలాడేతొలి ఆశల సడి స్వామిఅతను: అసలన్నీ ఊసులాయేఆమె: గుండెచేరే గువ్వాలేఅతను: కొండమల్లి కొండమల్లి కులుకు ఎందుకేఆమె: కుర్రగాడు కన్నూగోట్టి పిలిచినాందుకే అతను: చుక్కల్లూ మెరిసెవేలచెలి చెక్కిళ్లు ముద్దాడనాఆమె : వెన్నల్లు కురిసేవేలనిను వాడిచేర్చి లాలించానాఅతను: కౌగిల్లా పందిట్లో జాత చెరవాపరువాల పొంగులో తేలించావాఆమె : కల్యాణ రాగలు వినిపించనికళ్ళలో నీ రూపు కనిపించనిఅతను: ఈ చలిలో నీ […]

Nayan song lyrics in Telugu

పల్లవి: మేరీ నా సునే యే దిల్ మేరాతేరే పిచే పాగల్ హై రోక్ నా రుకే యే దిల్ మేరాజానే కైసీ హల్చల్ హై కి మేరీ సాన్సన్ మెయి తుఎహ్సాసన్ మెయి తుహర్ హన్సీ మే మేరే బాస్ హై తు నయన్ నే బంద్ రాఖినే మె జయారాతమ్నే జోయా చే ||2|| తుమ్ హాయ్ తుమ్ హో మేరీ సాన్సన్ మేహాన్ హో ఖైలాన్ మెయిన్ నయన్ నే బంద్ రాఖినే […]

పన్నెండు స్తంబాల పందిట్లో ఉయ్యాలా || 12 stambala songs lyrics in Telugu

పన్నెండు స్తంబాల పందిట్లో ఉయ్యాలా పడుకున్న సాంబయ్య లెగరాపన్నెండు స్తంబాల పందిట్లో ఉయ్యాలా పడుకున్న సాంబయ్య లెగరాపన్నెండు స్తంబాల పందిట్లో ఉయ్యాలా పడుకున్న సాంబయ్య లెగరాపన్నెండు స్తంబాల పందిట్లో ఉయ్యాలా పడుకున్న సాంబయ్య లెగరాలెగరా సాంబయ్య లెగరా మాఅయ్యా లెగరా పరమాత్మ లెగరాలెగరా సాంబయ్య లెగరా మాఅయ్యా లెగరా పరమాత్మ లెగరా పన్నెండు స్తంబాల పందిట్లో ఉయ్యాలా పడుకున్న సాంబయ్య లెగరాలెగరా సాంబయ్య లెగరా మాఅయ్యా లెగరా పరమాత్మ లెగరా కైలాస గిరినాధ పవళించి ఉన్నావు మమ్మెల […]

మల్లెపూల పల్లకి బంగారు పల్లకి || Mallepula pallaki bangaru pallaki Telugu Lyrics

మల్లెపూల పల్లకి బంగారు పల్లకిమణికంఠుడెక్కినాడు అందాల పల్లకిమల్లెపూల పల్లకి.. బంగారు పల్లకిమణికంఠుడెక్కినాడు.. అందాల పల్లకిమల్లెపూల పల్లకి.. బంగారు పల్లకిమణికంఠుడెక్కినాడు.. అందాల పల్లకిమల్లెపూల పల్లకి బంగారు పల్లకిమణికంఠుడెక్కినాడు అందాల పల్లకి.విల్లాలి వీరుడు.. ఎక్కినాడు పల్లకివీర మణికంఠుడు.. ఎక్కినాడు పల్లకివిల్లాలి వీరుడు.. ఎక్కినాడు పల్లకివీర మణికంఠుడు.. ఎక్కినాడు పల్లకిహా.. పందల బాలుడు పంబా వాసుడుహరిహర తనయుడు ఎక్కినాడు పల్లకి.మల్లెపూల పల్లకి బంగారు పల్లకిమణికంఠుడెక్కినాడు అందాల పల్లకి.మల్లెపూల పల్లకి బంగారు పల్లకిమణికంఠుడెక్కినాడు అందాల పల్లకి. గణపతి సోదరుడు.. ఎక్కినాడు పల్లకిషణ్ముఖ సోదరుడు.. […]

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

error: Content is protected !!